zhengzhou -rubber accelerator tmtm ts, cas no 97-74-5